Et flerfaglig forskningsnettverk innen funksjonshemming

NNFF er et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming, funksjonsnedsettelse , marginalisering og diskriminering.

Nettverket skal være en møteplass der deltakerne kan presentere og diskutere sine forsknings- og utviklingsarbeider. Det er et ønske å oppmuntre til slik aktivitet og til norsk, nordisk og internasjonalt samarbeide. Nettverket ble etablert på den 1. nasjonale konferansen om forskning om funksjonshemmede på Lillehammer i september 2004. Nettverket ledes av et valgt styre.

Nettverket har ikke medlemskap i tradisjonell forstand. De som ønsker å være tilknyttet nettverket melder sin interesse ved å registrere på nettverkets mailingliste. En hovedaktivitet for nettverket vil være å arrangere en nasjonal forskningskonferanse hvert andre år. Konferansene vil alternere med den nordiske konferansene om forskning om funksjonshemmede arrangert av det nordiske nettverket, Nordic Network on Disability Research (NNDR).

Leder av nettverket er professor Marianne Hedlund, NTNU.

Nyhetsbrev fra NNFF

Meld deg på nettverkets mailingliste

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om NNFF konferansene og evt. lignende konferanser innenfor samme fagområde.