Nettverket

Styret velges på konferansene for to år og har myndighet og ansvar for å konstituere seg selv. Dette skjer på nettverkets konferanser. Mellom konferansene blir nettverket ledet av et valgt styre som består av 5 medlemmer.

Funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i styret. Inntil 3 medlemmer av styret skiftes ut ved nyvalg. Disse danner valgkomite for styret som skal velges på påfølgende konferanse.

Styret bestemmer hvor påfølgende konferanse skal holdes og hvem som skal være vertskap.

Styre 2021 - 2024

Professor Marianne Hedlund, NTNU (leder)


Forskningsleder Terje Olsen, Fafo


Professor Ingrid Fylling, Universitetet i Nord


Førsteamanuensis Roald Undlien, Høgskolen i Innlandet


Daglig leder Jørgen Foss, Norges Handikapforbund Region Oslo