Nettverket

Styret velges på konferansene for to år og har myndighet og ansvar for å konstituere seg selv. Dette skjer på nettverkets konferanser. Mellom konferansene blir nettverket ledet av et valgt styre som består av 5 medlemmer.

Funksjonshemmedes organisasjoner skal være representert i styret. Inntil 3 medlemmer av styret skiftes ut ved nyvalg. Disse danner valgkomite for styret som skal velges på påfølgende konferanse.

Styret bestemmer hvor påfølgende konferanse skal holdes og hvem som skal være vertskap.

Styre 2024 - 2026

Forskningsleder Terje Olsen, Fafo (Leder)


Professor Line Melbøe, UiT Norges arktiske universitet


Førsteamanuensis Roald Undlien, Høgskolen i Innlandet


Instituttleder Hans A. Hauge, Universitetet i Sørøst-Norge


Stipendiat Ingrid Thunem, VID/Unge funksjonshemmede

Dosent Heidi Pedersen, NTNU (Møtende vara)