Program

Mandag 3. juni

08.30  Registrering og kaffe

09.30  Åpning

10.00  When rights are wrong: How best to promote disability equality

by professor Nicholas Watson, University of Glasgow

10.40  Ny lovende forsker: Arbeidsgiveres holdninger til jobbsøkere med funksjonshemming: Et vignetteksperiment v/stipendiat Stine Berre, NTNU

11.00  Kaffepause/Postersesjon

11.30  Sesjon 1

13.00  Lunsj

14.00  Sesjon 2

15.30  Kaffepause

16.00  Sesjon 3

17.00  Kort pause

17.05  NNFF Årsmøte

17.45  Slutt

19.30  Konferansemiddag

Tirsdag 4. juni

09.00  Sesjon 4

10.45  Kaffepause

11.15  Sesjon 5

13.00  Lunsj

14.00  Interseksjonalitet som utforskning av mulighetsrom

v/ professor Line Melbøe, UiT – Norges Arktiske Universitet

14.35  Menneskerettighetskonvensjonen og sosial rettferd forfunksjonshemmede

v/ forskningsleder Janikke Solstad Vedeler, NOVA

15.10  Avslutning

15.15  Slutt