Tema: Deltakelse for alle og implementering av funksjonshemmedes rettigheter (CRPD)

Deltakelse for alle og implementering av funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) er hovedtema for konferansen. Hvordan oppnå likestilt deltakelse, hvordan praktisere rettigheter for bestemte grupper av personer med funksjonsnedsettelse? Hvor går grensene for rettighetene – hvilket potensial gir de? Deltakelse og økt synlighet gir muligheter og anerkjennelse, men kan også utløse negative reaksjoner og utestengelse. Dette er temaer som diskuteres i konferansen.

Hovedinnlederne er sentrale forskere fra inn- og utland som bidrar med aktuelle innlegg knyttet til hovedtemaet. Vi inviterer også en plenumspresentasjon fra en ny og lovende forsker på feltet. Konferansen består av en kombinasjon av plenums- og parallellsesjoner. Alle som er opptatt av forskning for funksjonshemmede er velkommen til å delta, med og uten papers i Bodø den 3. – 4. juni 2024.

Frist for påmelding er 8. april


Medarrangører:

Regionale samarbeidspartnere: