Foredragsholdere

Nick Watson is Chair of Disability Studies and Director of the Centre for Disability Research at the University of Glasgow.  He has written extensively on a range of disability issues including disability and childhood, social care and social support for disabled people, disabled young people in transition to adulthood, public service reform and poverty. His research has been funded by the UKRI, The Scottish Government, ESRC and third sector organisations. He is active in the disabled people’s movement and is a board member of Glasgow Disability Alliance.

Stine Berre er utdannet samfunnsviter ved Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Barcelona og er nå stipendiat ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU i Trondheim. Stines forskning omhandler arbeid og inkludering, og tema for p.hd.-prosjektet hennes er arbeidsgiveres holdninger til rekruttering av funksjonshemmede og hvilke faktorer som påvirker disse. Dette temaet vil også være utgangspunktet for hennes presentasjon under konferansen.

Line Melbøe er professor i Disability Studies og studieleder ved masteren i Velferdsendring ved UiT Norges Arktiske Universitet. Hun har i sin forskning vært opptatt av funksjonshindredes mulighet for deltakelse i skole, arbeid, fritid og politikk, og særskilt situasjonen til samer med funksjonshindringer. I 2021 ble hun oppnevnt som medlem av Likestillings- og mangfoldsutvalget, som i mai 2023 leverte NOU’en «På høy tid! Realisering av funksjonshindredes rettigheter».

Både i arbeidet med NOU’en og i sin nyere forskning har Melbøe vært opptatt av interseksjonalitet, dvs. hva som skjer i skjæringspunktet mellom menneskers tilhørighet til ulike kategorier. Mens interseksjonalitet av mange anvendes som perspektiv for å få frem hvordan det å samtidig tilhøre flere marginaliserte kategorier kan medføre ekstra utfordringer, vil Melbøe i sin presentasjon ved NNFF utforske hvordan interseksjonalitet også kan medføre at det skapes mulighetsrom.

Janikke Solstad Vedeler er forskningsleder ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet. Hun har en doktorgrad i sosiologi, og hennes forskningsområder er funksjonshemming, deltakelse i arbeid og likeverdige velferdstjenester.