Praktisk info

tid og sted

Scandic Hotel Havet i Bodø den 3. – 4. juni 2024

overnatting

Vi har reservert rom på konferansehotellet Scandic Havet Hotel. Registrering av overnatting skjer via påmeldingsskjemaet (vil åpne medio desember 2023). Pris for overnatting er kr. 1.590 for enkeltrom med frokost. Pris pr. person i dobbeltrom er 845. Betaling skjer direkte til hotellet ved utsjekking.

Konferanseavgifter

 • ·Konferanseavgift:
 • ·Konferanseavgift – ledsagere:
 • Konferanseavgift – ledsagere:
 • Konferansemiddag 3.6:

3.850,-

1.770,-

1.770,-

950,-

Samtlige priser inkl. 25% mva. Konferanseavgiften inkl. foruten det faglige program, deltakermateriell, lunsj og kaffeservering under konferansen.

middag

Konferansemiddagen den 3. juni vil foregå på Jektefartsmuseet. Transport vil bli satt opp fra hotellet.

påmelding og priser

Påmelding skjer via konferansens nettbaserte skjema. Frist for påmelding er den 8. april. Etter denne datoen øker konferanseavgiften med 500 kr.

Avmeldingsbetingelser

Alle avmeldinger må skje skriftlig til per.eriksson@inn.no senest 21. mai. For avmeldinger frem til denne datoen vil det bli belastet et avbestillingsgebyr på kr. 500,-. Ved avmelding etter den 21.5 og ved uteblivelse på konferansedagen, belastes konferanseavgiften i sin helhet. En annen person fra samme organisasjon kan overta plassen uten ekstra kostnad, send da en epost med navn, tlf.nr. og e-postadresse for vedkommende.

viktige datoer

Frist for forslag til symposier: 18/1

Frist for innsending av abstracts: 25/1

Svar på vurdering av abstracts: 13/2

Frist for påmelding – «early bird»: 8/4

Gjennomføring: 3 – 4 juni

Arrangør

Arrangør er styret for Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF). Medarrangører er Bufdir og Statped. Programkomiteen består av:


 • Professor Marianne Hedlund, NTNU (leder av programkomiteen)
 • Organisasjonssjef Jørgen Foss, Norges Handikapforbund, Region Oslo
 • Professor Ingrid Fylling, Nord Universitetet
 • Avdelingsdirektør Lise Kristoffersen, Statped FoU
 • Rådgiver Mari Kvelvane Johansen, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Forskningsleder Terje Olsen, Fafo
 • Førsteamanuensis Roald Undlien, Høgskolen i Innlandet

Konferansen gjennomføres i nært samarbeid med våre regionale samarbeidspartnere: Nord Universitetet, UiT Norges arktiske universitetet og Nordlandsforskning.


Teknisk arrangør er: Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet

for mer informasjon